Ženska odbornička mreža Skupštine opštine Sremski Karlovci, koju čine odbornice opštinskog parlamenta, danas je održala konstitutivnu i radnu sednicu, na kojoj je donet Poslovnik ovog radnog tela.

Konstitutivnoj sednici Ženske odborničke mreža Skupštine opštine Sremski Karlovci prisustvovala je predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović. Osnivanje Ženske odborničke mreže podržao je i predsednik Skupštine opštine Sremski Karlovci Boban Petković, kao i koordinatorka Ženske odborničke mreže novosadske Skupštine Mirjana Vasilić.

– Iako je Odbornička mreža žena zamišljeno kao radno telo neformalnog tipa, to ni u kom slučaju ne treba da vas obeshrabri u pokušajima i nastojanjima da vaše osnovne ciljeve ostvarite kroz formalne, zvanične institucije i ustanove, a pre svega u praksi – poručila je predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović.

Ona je podsetila da je rad u Ženskoj odborničkoj mreži volonterski, ali i da je to „motiv više da se dobro organizujete, bez obzira na stranačku pripadnost“.

– Ciljevi koji su pred vama su šaroliki i odnose se na razne sfere društva: od zdravlja žena i porodice, suzbijanje nasilja nad ženama, ekonomsko osnaživanje žena, obrazovanje žena i mnogi drugi. Svi oni imaju zajednički imenilac, a to je podsticaj žena u razvoju savremenog društva i prihvatanje rodne ravnopravnosti – poručila je predsednica novosadskog parlamenta.

Ona je podvukla da je u Srbiji poslednjih godina došlo do izuzetnog i osetnog poboljšanja položaja žena.

– Sopstveni primer, da sam kao žena na funkciji predsednice Skupštine Grada Novog Sada, dovoljno govori tome u prilog. Danas je ženama data mogućnost da se profesionalno razvijaju u meri u kojoj žele i u pravcu u kojem idu njihove ambicije – zaključila je MSc Jelena Marinković Radomirović.

Predsednik Skupštine opštine Sremski Karlovci Boban Petković podržao je osnivanje Ženske odborničke mreže, dodajući da će znanje Ženske odborničke mreže novosadske Skupštine biti potrebno za novoformirano radno telo.

– Kao manja lokalna samouprava gledamo na vašu kao jednu od najboljih u Srbiji – rekao je Petković.

Koordinatorka Ženske odborničke mreže novosadske Skupštine Mirjana Vasilić iskazala je podršku koleginicama iz Sremskih Karlovaca, poručivši da je veoma bitno da se istupi prema građankama i da iskoriste sve modele objavljivanja kako bi se približili ženama sa idejama, inicijativama i predlozima.

Ženskoj odborničkoj mreži pristupilo je sedam odbornica. Za koordinatorku Ženske odborničke mreže na današnjoj konstitutivnoj sednici izabrana je Svetlana Bauer, a za njenu zamenicu Milka Šestan. Novoizabrana koordinatorka istakla je zahvalnost za pruženu podršku.