Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku, na današnjj 22. sednici, prihvatili su Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mađarskom kuluturnom centru „Petefi Šandor“, Novi Sad- Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék, kao i Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada u Petrovaradinu, ulica Palmotićeva broj 1, od privrednog društva „Abrado Sombor“ doo Sombor, neposrednom pogodbom.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.