Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, novog mosta preko Dunava na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa u Novom Sadu i Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i zajedno sa ostalim predlozima upućeni Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i Predlog odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2022. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu.