Godišnje priznanje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, u kategoriji Rodno odgovorno budžetiranje, dodeljeno je danas Gradu Novom Sad. Nagradu je primila predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović na svečanosti u Vladi Srbije,

a godišnja priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou uručila je potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović.

– Novi Sad čini dosta toga na unapređenju rodne ravnopravnosti i to je pre svega zasluga gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koji takvu politiku zastupa. Nagrada koju primam u ime gradonačelnika nije prvo priznanje koje naš grad dobija, a dolazi iz sfere promovisanja i jačanja rodne ravnopravnosti. Međutim, ova nagrada je dokaz da imamo kontinuitet u takvim politikama – poručila je predsednica novosadske Skupštine MSc Jelena Marinković Radomirović.

Ona je dodala da Novi Sad godinama unazad posvećuje veoma mnogo pažnje rodnom budžetiranju, pre svega prema nezaposlenim ženama.

– Na početku je interesovanje bilo malo, a sada je sve više odvažnih žena koje apliciraju za subvencije sa svojim biznis idejama. Uspeh je još veći kada se imaju u vidu izazovi u vreme pandemije. Pored toga, Novi Sad podržava i finansira i druge projekte koje za cilj imaju unapređenje i promociju ženskog preduzetništva, a sve to zajedno čini da smo prepoznati kao sredina sa rodno odgovornim budžetiranjem – zaključila je predsednica novosadskog parlamenta.

Kako je rečeno na dodeli priznanja, Vlada Republike Srbije je postavila oblast rodne ravnopravnosti među prioritetne oblasti strukturnih reformi i javnih politika, a lokalna samouprava, u okviru svojih nadležnosti, osigurava rodnu ravnopravnost i postizanje jednakih mogućnosti na lokalnom nivou.

Priznanja koja su danas uručena lokalnim samoupravama dodeljuju se za mehanizme za rodnu ravnopravnost, a dodeljuje ih Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“.

Priznanja se dodeljuju radi promocije lokalnih samouprava kao primera dobre prakse i ovogodišnja su treća po redu priznanja lokalnim samoupravama koje su svojim radom i zalaganjem doprineli unapređenju rodne ravnopravnosti i poboljšanju položaja žena u lokalnim zajednicama.