Članicama i članovima Komisije za predstavke i predloge na danas održanoj sednici obratio se sugrađanin iz Ulice Rudničke broj 10, koji želi da se njegova adresa i parcela na kojoj se nalazi, vodi u Ulici Lazara Stojkovića. Razlog za promenu adrese, kako je rekao podnosilac predstavke, je taj što je Ulica Lazara Stojkovića probijena do njegove kuće pre četiri godine, lokacijski je bliža i pristupačnija nego ulica u kojoj se njegova adresa vodi. Članovi Komisije su se usaglasili da ovu predstavku podnesu Gradskoj upravi za komunalne poslove i Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.

Komisija je razmatrala odgovor dobijen od Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije na ranije podnetu predstavku, u kojoj je jedan sugrađanin ukazao na problem izlivanja ulične kanalizacije u ulicama Nikole Tesle, Uroša Predića, Đorđa Bešlina i Dr Milana Petrovića. U odgovoru se kaže da je u predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu uvrštena izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Nikola Tesla. Realizacijom ovog Programa rešio bi se i problem izlivanja ulične kanalizacije na taj način što je predviđeno postavljanje crpne stanice u dvorištu Jodne banje, pa bi time kanalizaciju iz Ulice Nikole Tesle koja je na nižem gravitacionom nivou u odnosu na Futošku ulicu,  pumpom odvodili u kanalizacionu mrežu u Futoškoj ulici.

Od iste Gradske uprave Komisija je razmatrala i odgovor na predstavku jednog od kupaca stanova u Ulici Pašićeva br. 9. U odgovoru se kaže da Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije nije u pravnoj mogućnosti i ne može pozitivno odgovoriti na zahtev sugrađanina kojem je ranije dodeljen stan na korišćenje za raseljena lica, a čiji je zahtev bio za dodelu drugog stana ili popravku krova zgrade u kojoj se nalazi taj stan.

Dobijeni odgovori od nadležnih institucija za svaku predstavku biće poslati na adrese podnosilaca predstavki.