Gradska izborna komisija, na sednici održanoj 10. januara, donela je Rešenje o izmenama  Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji Grada Novog Sada za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine i na osnovu tog Rešenja izvršila izmene Izvoda za glasanje na glasačkim mestima 8, 9, 10 i 204. Prema izmeni, na glasačkim mestima 8, 9 i 10, menja se naziv i sedište tako da se pomenuta glasačka mesta nalaze u Domu Mesne zajednice „Futog“, cara Lazara 141 i to glasačko mesto 8 u kancelariji 1 Doma, glasačko mesto 9 u Velikoj sali Doma, a glasačko mesto 10 u kancelariji 2 Doma MZ „Futog“. Na glasačkom mestu 204 menja se sedište, tako da se ono nalazi u Ulici Mladena Leskovca 1.

Na današnjoj sednici članovi i članice GIK-a upoznati su sa Instrukcijom Republičke izborne komisije u vezi sa pakovanjem glasačkih listića glasačkim odborima pre glasanja, kao i sa Obaveštenjem RIK-a o izabranim glasačkim mestima na teritoriji Grada Novog Sada za praćenje izlaznosti glasača na dan održavanja republičkog referenduma.

Na 14. sednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice Gradske izborne komisije.