Gradska izborna komisija, na sednici održanoj 12. januara, donela je Rešenje o određivanju članova GIK-a i Stručnog tima za uručivanje izbornog materijala glasačkim odborima za sprovođenje republičkog referenduma na teritoriji Grada Novog Sada, raspisanog za 16. januar 2022. godine.

Na 15. sednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice Gradske izborne komisije.