Gradska izborna komisija, na sednici održanoj 14. januara, utvrdila je dežurstvo članova GIK-a i Stručnog tima na dan održavanja republičkog referenduma, raspisanog za 16. januar 2022. godine. Na istoj sednici utvrđen je raspored članova Gradske izborne komisije i Stručnog tima na prijemu glasačkog materijala od glasačkih odbora nakon sprovedenog referenduma.

Na 16. sednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice Gradske izborne komisije.