Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatran je Predlog odluke o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2022. godinu.

Predloženom odlukom o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2022. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 18.440.000,00 dinara, odnosno Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, kroz izmenu aproprijacije obezbeđena su sredstva u iznosu od 3.800.000,00 dinara za nastavak realizacije aktivnosti započetih u 2021. godini na izgradnji Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu, ukupne površine 6.200 kvadratnih metara, spratnosti P+2.