Gradska izborna komisija Grada Novog Sada, na sednici održanoj 26. februara, donela je Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u proširenom sastavu, na predlog Koalicije: Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i „Zeleni Srbije“. Na 3. sednici, Gradska izborna komisija nije prihvatila Predlog za dopunu Poslovnika Gradske izbore komisije.

Na 3. sednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice Gradske izborne komisije.