Gradska izborna komisija Grada Novog Sada, na sednici održanoj 17. marta, donela je Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u proširenom sastavu, na predlog Koalicije Suverenisti. Na sednici je doneto i Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u proširenom sastavu, na predlog Srpske stranke Zavetnici.

Na 11. sednici usvojen je i zapisnik sa 8. sednice Gradske izborne komisije.