Gradska izborna komisija Grada Novog Sada, na sednici održanoj 23. marta, donela je Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu na teritoriji Grada Novog Sada. Na današnjoj sednici, Gradska izborna komisija donela je i Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu na teritoriji Grada Novog Sada.

Na 17. sednici usvojen je zapisnik sa 15. sednice Gradske izborne komisije.