Članovi Saveta za kulturu i informisanje prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o postavljanju skulpturalnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu, nakon što je Savet dobio pozitivno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i JP „Urbanizam“.

Prema Predlogu odluke, delo vajara Nikole Zarića biće postavljeno na zelenoj površini u centralnom delu Limanskog parka. S obzirom da je delo donacija Fondacije „Mali princ“, za njegovo postavljanje nisu potrebna sredstva iz budžeta Grada Novog Sada. Inicijativu za postavljanje skulpture „Čovek jelen“ podnela je Fondacija „Mali princ“, sa idejom da se u godini u kojoj je Novi Sad Evropska prestonica kulture postavi skulptura vajara Nikole Zarića, koji svojom ličnom i umetničkom biografijom povezuje Novi Sad sa Evropom.