Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije blokova uz Bulevar Evrope u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa MUP na uglu Bulevara kralja Petra I i Ulice braće Jovandić), Predlog plana detaljne regulacije područja zapadno od Državnog puta IB-12 u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije područja južno od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu, a istočno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu, Predlog plana detaljne regulacije područja južno od gradske glavne saobraćajnice na Alibegovcu, a zapadno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici vojvode Mišića broj 6).

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Detelinare između ulica Hadži Ruvimove, Ilije Birčanina, Branka Bajića i Veselina Masleše u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Veselina Masleše i Kopernikove), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine zaštitnog pojasa gasovoda), Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela novog centra severno od Futoške ulice u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone severno od Državnog puta A1 (E-75) u Kaću i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br.2563/11 i 2564/1 K.O. Veternik).

Savet je usvojio Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za dvočlano, četvoročlano i petočlano domaćinstvo, kao i predloge odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima u Čeneju i Veterniku.

Članovi Saveta prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 20121. godinu, Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2021. godine, Predlog rešenja o izmeni Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada kao i predloge rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Gradskoj biblioteci i mesnim zajednicama „Bukovac“, „Podbara“, „Kovilj“ i „Sava Kovačević“.