Članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu JKP „Gradsko zelenilo“ za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom Izveštaju, JKP „Gradsko zelenilo“ sprovelo je postupka javne nabavke mašine za usitnjavanje zelenog otpada – „drobilica“. Kako je navedno, u skladu sa Ugovorom, 27. avgusta 2021. godine podnet je zahtev Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine za prenos 50 odsto avansa za realizaciju nabavke, a sredstva kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada uplaćena su 14. septembra prošle godine na račun preduzeća u iznosu od 19.980.000 dinara. Preostala sredstva za realizaciju Ugovora, u iznosu od 19.980.000 dinara, obezbeđena su Programom za 2022. godinu.

O prihvaćenom Iveštaju raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.