Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Kako je rečeno na sednici, u završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu ukupni tekući prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, ostvareni su u iznosu od 34.008.603.220,78 dinara iz svih izvora finansiranja, što iznosi 98,6% godišnjeg plana.

U završnom računu ukupni rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 30.231.216.344,78 dinara, a izvršeni su korišćenjem sredstava iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 3.271.799.095,01 dinara i prihoda i primanja budžeta ostvarenih u 2021. godini u ukupnom iznosu od 26.959.417.249,77 dinara.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu menja se važeća odluka o budžetu Grada Novog Sada. Izmenama donetog budžeta za 2022. godinu, prihodna strana uvećana je za iznos doznačenih sredstava u proteklom periodu, po osnovu transfera od drugog nivoa vlasti i donacija. Ovim predlogom odluke ukupan budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu planiran je u iznosu od 38.447.520.208,60 dinara, od kojeg je, zbog obaveze vraćanja dela sredstava suficita davaocima sredstava, za potrošnju raspoređeno 38.445.956.191,03 dinara. Imajući u vidu ostvarenje prihoda budžeta od početka ove godine i, na osnovu toga, izvršenu procenu njihovog ostvarenja do kraja godine, ovim rebalansom budžeta izvršene su korekcije (smanjenje ili povećanje) planiranih iznosa pojedinih prihoda i primanja, u zavisnosti od njihovog slabijeg ili boljeg ostvarenja u proteklom periodu u odnosu na prethodne projekcije u budžetu, koje u krajnjem ishodu znače povećanje ukupnih tekućih prihoda za gotovo 894 miliona dinara (najviše zbog povećanja poreza, i to poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a zatim i donacija i pomoći od međunarodnih organizacija i transfera od drugih nivoa vlasti), kao i povećanje primanja od prodaje nefinansijske imovine za 32,4 miliona dinara, uz istovremeno smanjenje primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine za iznos od 177,6 miliona dinara. Prilikom obrazlaganja, naglašeno je da se nije odustalo ni od jedne kapitalne investicije, već je izvršena preraspodela sredstava zbog usklađivanja dinamike realizacije.

Članice i članovi Saveta prihvatili su oba predloga i oni će biti upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje.