Članovi Saveta za za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu i uputili ga Skupštni grada na razmamtranje.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu ukupno planirana finansijska sredstva za realizaciju Programa uvećana su sa 10.080.000 dinara na 14.400.000 dinara.

Kako je objašnjeno, ukupno planirana sredstva za realizaciju investicione aktivnosti iznose 14.400.000 dinara, od čega je iznos od 4,32 miliona dinara bio planiran u prethodnoj godini, a ostatak u 2022. godini kao nastavak realizacije obaveza. Ipak, kako je u 2021. godini u dva navrata bio pokrenut postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada koji je u oba navrata obustavljen, jer nije pristigla ni jedna ponuda, planirana sredstva nisu realizovana, te nerealizovana sredstva iz 2021. godine u iznosu od 4.320.000 dinara potrebno planirati u budžetu Grada Novog Sada za ovu godinu.

O prihvaćenom predlogu odlučivaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada, u ponedeljak, 27. juna.