Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su na današnjoj sednici Godišnji izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP „Novi Sad“, za 2021. godinu – tekuće subvencije i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, JGSP „Novi Sad“, kao i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti novosadskog JGSP za prošlu godinu za period januar-decembar 2021. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine JP „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 28/2022 od 31.03.2022. godine, potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za ovu godinu, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada i Predlog odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2021-2030. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i predlozi o izmenama odluka o ovogodišnjim programima investicionih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća i to „Vodovoda i kanalizacije“, „Čistoće“, „Tržnice“, „Gradskog zelenila“, „Lisja“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, te Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini i Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za ovu godinu.

Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i predloge o izmenama programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2022. godinu, potom JKP „Novosadska toplana“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Čistoća“, JKP „Informatika“, JKP „Lisje“, JKP „Tržnica“, JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, JKP „Stan“ i JKP „Parking servis“ za 2022. godinu.

Na sednici je prihvaćen i Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarsku parcelu broj 916/15 površine 5ha 39a 86m2 K.O. Novi Sad III.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici gradskog parlamenta, u ponedeljak, 27. juna.