Članovi Saveta za sport i omladinu prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ za 2021. godinu sa Finansijskim izveštajima preduzeća za prošlu godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ za 2022. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama ovogodišnjeg Programa poslovanja Spensa.

O prihvaćenim predlozima odlučivaće odbornice i odbornici na sednici gradskog parlamenta, u ponedeljak, 27. juna.