Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na danas održanoj sednici razmatrali su i prihvatili Predlog odluke o utvrđivanju uslova za sprovođenje mera kojima se obezbeđuje nesmetano poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekaraske ustanove Novi Sad za 2022. godinu.

Od oktobra 2021. godine Apotekarska ustanova Novi Sad ne nalazi se više u stanju blokade poslovnih računa. S obzirom da se poslovanje obavlja u jednoj organizacionoj jedinici, ono se i dalje odvija u uslovima preteće nesposobnosti plaćanja, imajući u vidu da je od prihodovanja samo jednog objekta potrebno obezbediti sredstva za plate i naknade medicinskih, kao i nemedicinskih radnika i organa upravljanja koje zdravstvena ustanova mora imati, bez obzira na broj organizacionih jedinica u kojima obavlja delatnost – obrazloženo je na sednici.

Programom rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2022. godinu fizički obim usluga za farmaceutske proizvode iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, kao i promet lekova i parafarmacije kojim se ostvaruju sopstveni prihodi, planiran je u znatno većem obimu u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom da se Apotekarska ustanova Novi Sad više ne nalazi u stanju blokade poslovnih računa, te da ima mogućnost zaključivanja novih ugovora za snabdevanje organizacione jedinice u kojoj vrši promet lekova i medicinskih sredstava. U skladu sa tim, očekivani prihodi od planiranih usluga takođe su višestruko veći u odnosu na ostvarene u 2021. godini – rečeno je prilikom obrazlaganja.