Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatrani su Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra “Rumenka”, Rumenka za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Sterijinog pozorja, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta mladih, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradske biblioteke u Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač, Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu, Predlog rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju člana odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“.

Na sednici je razmatrano mišljenje Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom podnete Inicijative Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za postavljanje skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog distrikta“ u Novom Sadu, Inicijativa Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za podizanje spomenika dr Jovanu Đorđeviću u Novom Sadu i mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad povodom podnete Inicijative Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za postavljanje  spomen – obeležja posvećeno Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu.

Svi predlozi su prihvaćeni većinom glasova članica i članova Saveta i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada Novog Sada na usvajanje.