Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP-a „Novi Sad“ za 2022. godinu – tekuće subvencije i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti JGSP „Novi Sad“ za 2022. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JGSP „Novi Sad“ za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Put“ za 2022. godinu.

O prhvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.