Na  današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu razmatrani su Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. mart 2022. godine i Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2022/2023. godinu.

U okviru razmatranja Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. mart 2022. godine razmatrane su aktivnosti predvzeća JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“. U posmatranom periodu ostvareno je ukupno 111.741.761,26 dinara prihoda, od čega 99,70% prihoda čine poslovni prihodi – prihodi od sportskih delatnosti i prihodi od zakupa poslovnog prostora i prihodi od subvencija i donacija – rečeno je na sednici. U pogledu ostvarenih rashoda za posmatrani period, od ukupnih rashoda koji iznose  148.622.234,05 dinara, dominantne čine poslovni rashodi 99,82%, a od kojih svake godine najznačajni udeo imaju troškovi zarada i naknada, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije. U posmatranom periodu ostvaren je gubitak u iznosu od 36.880.472,79 dinara – zaključeno je prilikom obrazlaganja.

Predlogom odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2022/2023. godinu uređeno je učešće Grada Novog Sada u radu Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i obavezu pružanja finansijske podrške Grada. Predlogom odluke propisano je da se Grad Novi Sad obavezuje da kao finansijsku podršku Fondu obezbedi sredstva za stipendiranje dvadeset darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2022/2023. godinu i to po dve stipendije u sledećim naučnim oblastima: prirodno-matematičke, tehničke, poljoprivredne, tehnološke, medicinske, ekonomske, pravne, humanističke nauke i u oblasti umetnosti i sporta i utvrđuje stipendiju u neto iznosu od 22.000,00 dinara mesečno, koja se dodeljuje tokom 12 meseci. Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu za Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za 12 meseci obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.290.000,00 dinara, navodi se u obrazloženju.