Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Predlog plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin u Petrovaradinu, Predlog plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od Državnog puta IB-21 u Petrovaradinu, Predlog plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici i Predlog plana detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu.

Savet je prihvatio i zajedno sa ostalim predlozima prosledio Skupštini grada na dalje razmatranje, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradske uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, potom Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara broj 47 – petočlano domaćinstvo, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Novosadskom dečijem kulturnom centru, Novi Sad, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Kisačka broj 55 – tročlano domaćinstvo.