Na sednici Saveta za zaštitu životne sredine, koja je danas održana, razmatrani su i prihvaćeni Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i finansijskog plana Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu.

U okviru obrazlaganja Predloga odluke o izmenama i dopunama Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu rečeno je da se, u skladu sa Zaključkom Gradonačelnika Grada, Gradska uprava za zaštitu životne sredine prijavila na konkurs za realizaciju projekta energetske sanacije na unapređivanju energetske efikasnosti vrtića ,,Bubamara, Čenejska 50, ukupne vrednosti 34.733.726,16 dinara. Imajući u vidu da je Rešenjem Ministarstva rudarstva i enegretike odobreno finansiranje Projekta Grada Novog Sada u iznosu od 23.053.608,31 dinara, ostatak sredstava za realizaciju projekta u iznosu 11.680.117,85 dinara obezbeđena su u budžetu Grada – rečeno je na sednici i dodato da se u cilju unapređenja energetske efikasnosti vrtića ,,Bubamara“ preduzimaju sve neophodne radnje za realizaciju navedenog projekta.

U cilju preduzimanja mera za ublažavanje energetske krize, a po datim preporukama Ministarstva rudarstva i energetike jedinicama lokalne samouprave, neophodno je izraditi Studiju unapređenja javne rasvete na teritoriji Grada Novog Sada u okviru koje bi se razradio model za rekonstrukciju i racionalizaciju troškova mreže javne rasvete na teritoriji Grada Novog Sada, i time stvorili preduslovi za implementaciju održivih ekoloških rešenja – zaključeno je prilikom obrazlaganja.