Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Novosadska toplana“ u Novom Sadu, kao javnog preduzeća, zatim Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinum, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća ,,Čistoća Novi Sad za 2022. godinu i Predlog rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javno komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period 2022 – 2031. godine,  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period 2022-2033. godine, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja novosadskih javno komunalnih  preduzeća za period 2022-2032. godine i to  „Vodovoda i kanalizacije“, „Tržnice“, „Lisja“, „Čistoće“, „Informatike“, „Stana“ i „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“.

Savet je prihvatio i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja  za period  2022-2028. godine i to, Javno komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“, Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ i Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“.

Članovi Savete prihvatli su Predlog o rešenja davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Novosadska toplana“ za period 2022-2027. godine, Predlog o rešenja davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Tržnica“ za period 2022-2027. godine, Predlog o rešenja davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Informatika“ za period 2022-2026. godine, Predlog o rešenja davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“za period 2022-2026. godine i Predlog o rešenja davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradsko zelenilo“ za period 2022-2026. godine.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici gradskog parlamenta zakazanoj za 25. novembar 2022. godine.