Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje, većinom glasova usvojen je i upućen  Skupštini Grada na dalje razmatranje, Predlog odluke o izmeni Odluke o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom odluke menja se Odluku o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada koja je doneta za period od 2019. do 2024. godine. Imajući u vidu da su u međuvremenu izgrađena dva nova objekta, da je u toku izgradnja još jednog objekta, čija se izgradnja predviđa za kraj 2023. godine, kao i da je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za još dva objekta, ukazala se potreba da se pristupi donošenju odluke o izmeni Odluke o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada.

Izmenom ove Odluke predloženo je da novoizgrađeni objekat u Veterniku u ulici Milana Tepića bb, pripadne 2. Predškolskoj ustanovi ,,Lastavica“ u Veterniku, da novoizgrađeni objekat u ulici Dragomira Bojanića Gidre bb, pripadne 3. Predškolskoj ustanovi ,,Miroslav Antić“ u Novom Sadu, dok bi objekat čija je izgradnja u toku, za koji je predviđen rok izgradnje za kraj 2023. godine na Adicama, u ulici Desanke Maksimović, pripao 2. Predškolskoj ustanovi ,,Lastavica“ u Veterniku.

Za objekat za koji je u toku izrada projektno tehničke dokumentacije, čije se izgradnja planira u ulici Ilariona Ruvarca predlaže se, odlukom o izmeni Odluke, da pripadne 5. Predškolskoj ustanovi ,,Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, dok bi se drugi objekat koji se planira na lokaciji kuhinje na Bulevaru Evrope 31, pod rednim brojem 12. u 5. Predškolskoj ustanovi ,,Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, umesto kuhinje vodio kao vrtić.

Takođe, ovim Predlogom odluke predloženo je da se podaci koji u momentu donošenja ove Odluke nisu bili upisani kao pripadajuće površine objektima Predškolske ustanove, jer nisu bili poznati, a odnose se na površinu zatvorenog prostora i površinu otvorenog prostora, sada  dodaju.