Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Kako stoji u obrazloženju ovog Predloga rešenja, do izmena Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu je došlo na osnovu naknadnih viškova i manjkova radova i bitnih promena cena na tržištu. Izmenom je izvršena preraspodela  sredstava za opremu i nekretnine u pripremi, tako da je po kontu građevinski objekat u izgradnji Momčila Tapavice umesto 248 milona dinara planirano 243 miliona dinara, dok je po kontu građevinski objekat u izgradnji Momčila Tapavice za lamelu broj 5, umesto 48,3 miliona dinara planirano 53,3 miliona dinara.

Prihvaćeni predlog upućen je gradskom parlamentu na dalje razmatranje.