Članice i članovi Saveta za osobe sa invaliditetom na današnjoj sednici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Klisanski put br. 7 i 9, bez naknade, koji su dodeljeni u zakup ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, Predlogom odluke utvrđuju se način, uslovi i postupak za otuđenje stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Klisanski put br. 7 i 9, bez naknade, u cilju trajnog rešavanja stambenih potreba ratnih vojnih invalida kao i  korisnika prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine,  za očuvanje suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, državne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Srbije, odnosno u vezi sa učestvovanjem u ratu u Saveznoj Republici Jugoslaviji od 24. marta do 26. juna 1999. godine.

Takođe, Predlogom odluke propisano je da zahteve za zaključenje ugovora o otuđenju stana bez naknade podnose lica kojima su predmetni stanovi dati u zakup na osnovu Uredbe, a koji ispunjavaju uslove iz odluke, da se zahtevi podnose Gradskoj upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove, koja sprovodi postupak za zaključenje ugovora kao i  da ispunjenost uslova iz ove odluke utvrđuje Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.

Prihvaćeni Predlog odluke upućen je Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za sutra, 25. novembar.