Danas je održana XXXIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Klisanski put br. 7 i 9, bez naknade, koji su dodeljeni u zakup ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca

2. Odluka o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Futogu, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima

3. Odluka o izmeni Odluke o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije ulaznog pravca duž puta Novi Sad – Rumenka (lokalitet na parcelama br. 4153, 4154 i 4155 KO Rumenka)

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet u Ulici Petra Bige broj 31)

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Sentandrejski put br. 153-155)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 33)

8. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Novosadska toplana“ u Novom Sadu, kao javnog preduzeća

9. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2022. godine

10. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2022. godinu

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za period 2022-2032. godine

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za period 2022-2026. godine

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period 2022 – 2031. godine

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period 2022 – 2026. godine

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za period 2022-2032. godine

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za period 2022-2027. godine

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za period 2022-2032. godine

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za period 2022-2028. godine

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za period 2022-2032. godine

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za period 2022-2028. godine

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Informatika“ Novi Sad za period od 2022. godine do 2032. godine

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Informatika“ Novi Sad za period od 2022. godine do 2026. godine

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period 2022-2033. godine

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period 2022-2027. godine

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za period 2022-2032. godine

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za period 2022-2028. godine

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za period 2022 – 2032. godine

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za period 2022 – 2028. godine

33. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu

34. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Novi Sad, bez naknade

35. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad, bez naknade

36. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

37. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada MAČEVALAČKOM KLUBU „PRIMA“

38. Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada

39. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Saveta za komunalne delatnosti

– Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o razrešenju člana i izboru predsednika i člana Saveta za komunalne delatnosti

– Rešenje o izboru zamenika predsednika Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o izboru člana Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa

– Rešenje o izboru člana Saveta za osobe sa invaliditetom

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“, Rumenka

– Rešenje o imenovanju direktora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za umapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu