Na današnjoj sednici Komisije za predstavke i predloge razmatrana je predstavka sugrađanke iz Sremske Kamenice kojom je zatražila rešavanje problema stanara dela Ulice Karađorđeve, od broja 45 do kraja te ulice prema naselju Bocke. Kako je navela, oni nemaju izgrađenu infrastrukturu (vodovod, kanalizaciju, atmosfersku kanalizaciju, trotoare), pa s tim u vezi, smatraju da su oštećeni i prilikom utvrđivanja koeficijenta za plaćanje poreza na imovinu. Prema njenim rečima, oni spadaju u treću zonu, a shodno kriterijumima komunalne opremljenosti, spadaju u 4. ili 5. zonu, pa zato zahtevaju korekciju koeficijenata. Komisija je jednoglasno donela zaključak da se ova predstavka uputi Gradskoj poreskoj upravi na razmatranje.

Dve sugrađanke podnele su predstavku u ime svojih sugrađana iz Ulice Teodora Mandića u kojoj iznose primedbe na rad JKP „Čistoća“. Kako su navele, već više puta su se obraćali ovom javno-komunalnom preduzeću sa primedbom da radnici „Čistoće“ ne prazne redovno posude sa komunalnim otpadom ispred njihovih kuća. Pojasnile su da se radi o nekoliko kuća koje se nalaze u slepoj ulici i da radnici „Čistoće“ neće da zalaze u taj deo da bi obavili svoj posao, što njima predstavlja veliki problem. Naglasile su da su se u više navrata obraćale „Čistoći“, ali da nisu dobile nikakav odgovor niti je njihov problem rešen. Komisija je zaključila da će se obratiti JKP „Čistoća“ zahtevajući izjašnjenje i iznalaženje adekvatnog rešenja.

Na sednici su razmatrani i pristigli odgovori na ranije upućene predstavke koje će Komisija proslediti njihovim podnosiocima na kućne adrese.