Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatran je Predlog rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“.

Predlogom rešenja se predlaže prestanak dužnosti predsedniku Odbora Milošu Vučeviću, i predlaže se imenovanje Milana Đurića, Gradonačelnika Grada Novog Sada za predsednika Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad ,,Antićevi dani“.