Članovi Komisije za međugradsku saradnju i zemlji i inostranstvu utvrdili su na današnjoj sednici Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Tivat, Crna Gora, kao i Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Alanja, Republika Turska i Grada Novog Sada, Republika Srbija i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prvom Predlogu odluke, saradnja između Grada Novog Sada i Opštine Tivat uspostavlja se na osnovama uzajamne ravnopravnosti, u oblastima koje su od zajedničkog interesa. Prema odluci, saradnja se uspostavlja u oblasti turizma, obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine i institucionalne saradnje organa lokalne samouprave.

Prema Predlogu odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Alanja i Grada Novog Sada, saradnja se uspostavlja na osnovama uzajamnog poverenja i ravnopravnosti dva naroda. Grad Novi Sad i Opština Alanja uspostaviće saradnju u oblasti privrede, turizma, poljoprivrede, kulture i obrazovanja.

O utvrđenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada.