Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Predlogom rešenja za realizaciju Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 134.008.356,00 dinara prihoda iz budžeta Grada. Programom rada, Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2023. godini planira realizaciju dve programske aktivnosti, i to Upravljanje razvojem turizma i Promociju turističke ponude – navodi se u Predlogu rešenja.

Kao najznačajniji ciljevi Turističke organizacije Grada Novog Sada navedeni su promocija i razvoj turističkih proizvoda Novog Sada i sprovođenje aktivnosti koje za cilj imaju povećanje turističkog prometa, pristup promociji turističke ponude grada kao kompleksnoj i odgovornoj aktivnosti usmerenoj na povećanju broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Novi Sad i ostvarivanje većeg prihoda od turizma.

Realizacijom Programa unapređuje se i upotpunjuje kvalitet turističke ponude na teritoriji Grada Novog Sada, zaključeno je na sednici.

Članice i članovi Saveta nisu imali primedbe na ovakav Predlog rešenja, pa će biti prosleđen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.