Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o komunalnoj miliciji, Predlog odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o Programu uređivanju građevinskog zemljišta za 2023. godinu i Predlog oduke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu.

Savet je prihvatio Predlog odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2023. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu, Predlog odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2022-2031. godine i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja javno komunalnih preduzeća Novog Sada za 2023. godinu i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Čistoće“, „Tržnice“, „Puta“, „Lisja“, „Novosadske toplane“, „Gradskog zelenila“, „Parking servisa“, „Stana“ „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, „Informatike“, kao i Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

O prihvaćeninm predlozima raspravljaće odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta.