Sednica Odbora Manifestacije “Antićevi dani” održana je danas u Skupštini Grada Novog Sada, a sednicom je predsedavala zamenica predsednika Odbora Manifestacije “Antićevi dani” i predsednica Skuštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović.

Kako je ocenjeno na sednici, nakon otežanih okolnosti izazvanih pandemijom Kovida 19, tokom kojih nije bilo moguće odgovoriti zahtevima organizovanja “Antićevih dana”, ponovo su se stekli uslovi za nastavak rada Odbora Manifestacije, pa tako i za organizovanje i održavanje kulturnih sadržaja Manifestacije, primernih stvaralaštvu Miroslava Antića, poput književnih večeri, izložbi i drugih multimedijalnih programa.

Na sednici je dogovoreno da će u narednom periodu članovi Odbora održati još sastanaka, kako bi se naredne godine organizovao odgovarajući kulturni program u okviru Manifestacije “Antićev dani”.