Danas je održana XXXV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Novog Sada

2. Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnoj miliciji

3. Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

4. Plan generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada

5. Plan detaljne regulacije Starog Majura u Petrovaradinu

6. Plan detaljne regulacije područja južno od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu, a zapadno od Zanoškog potoka u Petrovaradinu

7. Odluka o izradi plana generalne regulacije opštegradskog centra južno od Futoškog puta u Novom Sadu

8. Odluka o izradi plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu, (lokalitet Savska ulica)

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije za poslovanje na ulaznom pravcu istočno od puta IB-12 u Novom Sadu

11. Odluka o Programu uređivanju građevinskog zemljišta za 2023. godinu

12. Odluka o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2023. godini

13. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

14. Odluka o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2023. godinu

15. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu

16. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu

17. Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2022-2031. godine

18. Lokalni akcioni plan za upravljanje migracijama u Gradu Novom Sadu za period 2022-2025. godine

19. Odluka o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2023. godinu

20. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Alanja, Republika Turska

21. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Tivat, Crna Gora

22. Odluka o obezbeđivanju sredstava za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

25. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu

26. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2023. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

27. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2023. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2023. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2023. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2023. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2023. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2023. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2023. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2023. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2023. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2023. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2023. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2023. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2023. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2023. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2023. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2023. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2023. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2023. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2023. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2023. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2023. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2023. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2023. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2023. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2023. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2023. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2023. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék za 2023. godinu

59. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad za 2022. godinu

60. Izveštaj o sprovođenju Plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2017-2021. godine

61. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Republici Srbiji za potrebe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, bez naknade

62. Ostavka na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

63. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

64. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Radne grupe „Zelena stolica“

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Andrić“, Budisava