Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad.

Predlogom odluke o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća ,,Čistoća“ Novi Sad, utvrđeno je da je Javno komunalno preduzeće ,,Čistoća“ Novi Sad nosilac aktivnosti predviđenih Programom, a da nadzor nad realizacijom Programa vrši Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Sredstva za realizaciju ovog Programa u iznosu od 20 miliona dinara planirana su u budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Prihvaćeni Predlog upućen je gradskom parlamentu na dalje razmatranje.