Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici su na današnjoj sednici usvojili Predlog rešenja o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Međusektorskog radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, u cilju dalje realizacije projekta ,,Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“  Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je Mere za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece za 2023. godinu, kojima je, u odnosu na prethodnu godinu, predviđena kao nova mera ,,Porodični kompas“, koju realizuje Centar za socijalni rad Grada Novog Sada.

Imajući to u vidu, ovim Predlogom rešenja predlaže se da se broj članova Međusekgorskog radnog tela kojeg čine predsednik, zamenik predsednika i šest članova, predstavnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, Gradske uprave za zdravstvo, Doma zdravlja ,,Novi Sad“, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Centra za socijalni rad Grada Novog Sada i Predškolske ustanove ,,Radosno detinjstvo“, poveća na sedam članova. Kao novi član Međusekgorskog radnog tela, imenovao bi se direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović“ sa domom učenika, s obzirom da ova škola, između ostalog, realizuje programe čiji je cilj podrška ranom razvoju dece.

Prihvaćeni predlog upućen je Skupštini Grada na dalje razmatranje.