Sednica Skupštine Grada Novog Sada, održaće se sutra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali novosadske Skupštine. Na predloženom Dnevnom redu 37. sednice nalazi se  32. tačke, od kojih se najveći broj odnosi na komunalne teme Grada Novog Sada.

Među predloženim tačkama najviše je onih iz oblasti urbanizma, pa će tako na sutrašnjoj sednici odbornice i odbornici imati prilike da raspravljaju o desetak planova generalne i detaljne regulacije, te o odlukama o izmenama i izradi urbanističkih planova.

Pred toga, na predloženom Dnevnom redu nalaze se i tačke koje se odnose na gradska javna i javno komunalna preduzeća, poput onih koji se tiču poslovanja i investicionih aktivnosti JKP „Čistoće“, JKP „Vodovoda i kanalizacije“, JKP „Puta“ i JGSP-a „Novi Sad“. Takođe, pred odbornicama i odbornicima će se naći i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za ovu godinu, a predloženim izmenama iznos sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2023. godinu za realizaciju Programa održavanja objekata putne privrede uvećan je sa 1,5 milijardi dinara na 1,7 milijardi dinara, odnosno za 200 miliona dinara, kao deo transfera od drugih nivoa vlasti, koji se finansira iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine i koji sada iznosi ukupno 700 miliona dinara.

Kada je reč o tačkama iz oblasti kulture, na Dnevnom redu se nalazi Predlog odluke o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti kao nasleđa Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, odluka kojom se definiše način realizacije i finansiranja, kao i subjekti nadležni za sprovođenje programskih i projektnih aktivnosti. Ovom odlukom precizirano je i trajno nasleđe Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, u šta spadaju kulturne stanice, kreativni distrikt i programski lukovi, dok se sredstva za aktivnosti iz ove odluke koje realizuje Fondacija planiraju u budžetu Grada Novog Sada, u okviru godišnjeg finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada.

Nekoliko tačaka Dnevnog reda tiče se davanja nepokretnosti u javnoj svojini Novog Sada  AP Vojvodini, za potrebe Gerontološkog centra „Novi Sad“, kao i za potrebe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika. Među predloženim tačkama nalazi se i Izveštaj o realizaciji akcionih planova iz Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada za 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu. Na Dnevnom redu naći će se i kadrovska rešenja, kao i ostavke članice Gradskog veća i direktora JKP „Čistoća“.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u Velikoj sali Skupštine, a početak je zakazan za 10 časova.