Danas je održana XXXVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Ostavka Branke Bežanov na funkciju člana Gradskog veća Grada Novog Sada

2. Izbor člana Gradskog veća Grada Novog Sada

3. Plan generalne regulacije prostora za poslovanje na uglu Temerinskog puta i Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu

4. Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, severno od kanala DTD u Novom Sadu

5. Plan detaljne regulacije kompleksa prostora između ulica Zdravka Čelara, Branka Radičevića, Nade Dimić, novoplanirane, Goluba Babića, Vladana Stefanovića i Ulice Futoški vašar u Futogu

6. Plan detaljne regulacije Kip u Sremskoj Kamenici

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela stambene zone VIII u Petrovaradinu

8. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora između radne zone i Sadova u Petrovaradinu

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Rumenka (lokalitet u zapadnom i severozapadnom delu građevinskog područja)

11. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Branka Radičevića)

12. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Karagače u Petrovaradinu (lokalitet na parceli broj 4742/3, KO Petrovaradin)

13. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Oblačića Rada)

14. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između Bulevara cara Lazara i ulica Cara Dušana, Atanasija Gereskog i Đorđa Servickog u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 4142 i 4143, KO Novi Sad II)

15. Odluka o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti kao nasleđa Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“

16. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2023. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

18. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2023. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad  za 2023. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad  za 2023. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2023. godinu

22. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Ustanove socijalne zaštite Gerontološki centar „Novi Sad“, bez naknade

23. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika Novi Sad, bez naknade

24. Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada prema Društvu za zaštitu od požara i obezbeđenje objekata i imovine „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd, MB 20034408, PIB 103876412

25. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd (Zemun)

26. Izveštaj o realizaciji akcionih planova iz Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada za 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu

27. Izveštaj o realizaciji Odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 59/20)

28. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2022. godine

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu za period januar-jun 2022. godine

30. Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Međusektorskog radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece na teritoriji Grada Novog Sada

31. Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

32. Ostavka Vladimira Zelenovića na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

33. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

34. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika i dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Sonja Marinković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Andrić“, Budisava

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Marija Trandafil“, Veternik

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Marija Trandafil“, Veternik

– Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada