Članice i članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta na danas održanoj sednici razmatrali su inicijativu CONTINETAL AUTOMOTIVE SRBIJA DOO NOVI SAD za davanje naziva ulici u Kaću, kp 6629/1 i kp 4507/4 u K.O. Kać.

Privredno društvo CONTINETAL AUTOMOTIVE SRBIJA DOO NOVI SAD je podnelo predlog da se da naziv ulice u Radnoj zoni u Kaću u kojoj se nalazi nova fabrika ovog privrednog društva.

Komisija je većinom glasova utvrdila predlog rešenja na predlog ovog privrednog društva, kojim bi se ulici koja ide duž kp 6629/1 i kp 4507/4 u K.O. Kać dao naziv Ulica inovacija.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenom predlogu.