Članovi Saveta za sport i omladinu prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu, kao i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prvom Iveštaju, za realizaciju Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti obezbeđeno je 30 miliona dinara, koje je raspoređeno na obaveze po računima za električnu energiju, gas i freon.

Prema Izveštaju o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Sportskog i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad za prethodnu godinu, planirana sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za kapitalne subvencije u iznosu od 39.000.000 dinara, raspoređena su na rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC „Sajmište“ u iznosu od 34.735.600,80 dinara i nabavku sportskog semafora za potrebe zatvorenog bazena Spensa u iznosu od 3.570.000 dinara.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.