Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatrani su Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti između Grada Novog Sada i investitora „CITY GRADNJA LUX“ DOO NOVI SAD, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Novi Sad, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad, bez naknade, Predlog rešenja o rušenju objekta koji se nalazi u Novom Sadu u Ulici Bate  Brkića i  Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3657 KO Novi Sad II).

Svi predlozi su prihvaćeni većinom glasova članica i članova Saveta i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.