Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se sutra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali novosadske Skupštine. Na predloženom Dnevnom redu 38. sednice nalazi se  18. tačaka, a najveći broj njih tiče se komunalnih tema i kadrovskih rešenja.

Na predloženom Dnevnom redu nalaze se izveštaji o realizaciji programa u okviru delatnosti JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ za 2022. godinu, te izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JKP „Put“, takođe za prošlu godinu. Među tačkama koje se tiču komunalnih tema jeste i Program investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu, koji predviđa nabavku dva kamiona autosmećara, tri autocisterne i autopodizača.

Pored pomenutih, pred odbornicama i odbornicima će se naći i tačke iz oblasti urbanizma, među kojima su Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, ali i Rešenje o rušenju objekta koji se nalazi u Ulici Bate Brkića.

Na predloženom dnevnom redu sutrašnje sednice nalaze se i tačke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Novog Sada Gradskoj biblioteci, ali i AP Vojvodini, za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“.

Na Dnevnom redu naći će se i kadrovska rešenja, ostavka i imenovanje člana Gradskog veća, potom direktora JKP „Vodovoda i kanalizacije“ i direktora JKP „Tržnica“.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u Velikoj sali Skupštine, a početak je zakazan za 10 časova.