Članice i članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta na danas održanoj sednici razmatrali su predlog Udruženja veterana 53. graničnog bataljona za davanje naziva ulici u Gradu Novom Sadu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, među vojnicima koji su herojski branili državnu granicu na Košarama 1999. godine bilo je pripadnika sa teritorije AP Vojvodine i samog Grada Novog Sada, različitih nacionalnosti i veroispovesti. Iz tog razloga ovo Udruženje smatra da Grad Novi Sad i njegovi stanovnici zaslužuju da jedna ulica dobije naziv „Heroja sa Košara“, a heroji sa Košara zaslužuju da se po njima nazove jedna ulica slobodarskom gradu kao što je Novi Sad.

Komisija je jednoglasno utvrdila predlog rešenja na predlog ovog Udruženja, kojim bi se ulici koja pripada i Veterniku i Novom Sadu, koja nema naziv, a koja počinje od Ulice novosadski put između kp 3626/2 i kp 4324, ide celom dužinom kp 4279 i završava se između kp 4113 i kp 4059/7 kod Ulice podunavske, sve u KO Veternik, dao naziv Ulica heroja sa Košara.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.