Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2023. godinu.

Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2023. godinu detaljnije su sagledane mogućnosti Grada Novog Sada i definisane strateške smernice i u skladu sa tim, pripremljen je odgovarajući set mera podrške – rečeno je na sednici.

Istovremeno, format i opseg mera jasno definiše prioritetna područja delovanja lokalnog programa i oslikava teritorijalne specifičnosti i potrebe, vodeći računa o pravilnoj klasifikaciji mera podrške ruralnog razvoja i mera posebnih podsticaja. Program podrške jasno utvrđuje elemente koji definišu mere podrške, ciljeve koje treba dostići, očekivane rezultate i indikatore. Sredstva za realizaciju Programa podrške planirana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 69.996.000,00 dinara – navedeno je u obrazloženju.

Mere predviđene Progamom podrške cu: Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, Osiguranjs useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, Organska proizvodnja – Sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrola i sertifikacija i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja, Podrška mladima u ruralnim područjima, Ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla – podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda i Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju – informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja.

Članovi Saveta jednoglasno su prihvatili predloženi Program koji će biti prosleđen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.