Na današnjoj sednici Komisije za predstavke i predloge članice i članovi su razmatrali i usmene predstavke koje su sugrađani izneli neposredno pred Komisijom, ali i pisane koje sugrađani upućuju posredno, poštom. Takođe, razmatrano je i više odgovora pristiglih na ranije podnete predstavke, a koji će biti upućeni na adrese sugrađana koji su ih podneli.

Sugrađanin iz centra grada ukazao je na problem u Ulici Ignjata Pavlasa ispred Pozorišta mladih, gde se na parkingu za autobuse, prema njegovim rečima, nepropisno i neovlašćeno parkiraju vozila. Kako navodi, oni nepropisnim parkiranjem ometaju saobraćaj, jer je polovina ulice zakrčena nepropisno parkiranim automobilima, s jedne strane, a s druge izbegavaju da plate parking.

Na potrebu rešavanja problema ugrožavanja zdravlja i život građana na biciklističkoj stazi kod Limanske pijace, ukazao je u pisanoj predstavci sugrađanin iz tog dela grada. Naime, on je ranije uputio predstavku sa primedbom da nelegalni prodavci cveća ispred Limanske pijace zauzimaju znatan deo biciklističke staze i time ugrožavaju bezbedan prolazak i pešaka i biciklista. Kako je naveo u današnjoj predstavci, komunalna inspekcija samo prilikom kontrole ukloni te privremene tezge, ali se prodavci vraćaju i nastavljaju sa svojom prodajom. Zbog toga je sada zatražio da se taj problem reši dugotrajnije, predloživši postavljanje stubića između pešačke i biciklističke staze, kako navodi, slično kao kod Futoške pijace.

Komunalna inspekcija odgovorila je na ranije podnetu predstavku u kojoj se navodi da je na teritoriji Mesne zajednice “Vidovdansko naselje” prisutan izuzetno veliki broj nevlasničkih pasa lutalica i da se građani često susreću sa čoporom pasa koji su pretežno koncentrisani kod nasipa DTD. U odgovoru se navodi da je izvršen inspekcijski nadzor predmetnog lokaliteta od strane komunalnog inspektora i tom prilikom je sačinjen zapisnik kojim se nalaže JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ da ukloni pse lutalice sa predmetne lokacije (uz nasip kanala ,DTD”).

Iz Policijske uprave odgovorili su na predstavku građana u blizini Metadonskog centra, u kojem se navodi da se prilikom obavljanja službenih zadataka, kada god je to moguće, policijski službenici  upućuju na pomenutu lokaciju, i to najčešće u vremenu od 08,30 do 09,00 časova kada je i određeno vreme za podelu metadona, a sve u cilju sprečavanja izvršenja krivičnih dela i prekršaja od strane korisnika centra. Policijski službenici PU u Novom Sadu će u narednom periodu, u skladu sa objektivnim mogućnostima, intenzivirati obilaske i nakon navedenog vremenskog perioda sa ciljem postizanja lične i imovinske sigurnosti svih građana, postupaće po svakoj prijavi građana i preduzimati mere iz svoje nadležnosti – navedeno je u odgovoru.