Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje na današnjoj sednici utvrdili si Predlog odluke o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Prema utvrđenom Predlogu, spomen-ploča bi se postavila na fasadu zgrade u Ulici Jana Kolara broj 5, a ispod ploče sa ispisanim nazivom zdravstvene ustanove Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. Na spomen-ploči, prema Predlogu, na srpskom jeziku ćiriličnim pismom i na slovačkom jeziku, biti ispisan tekst: „U ovoj ambulati je radio i predano se posvećivao svojim pacijentima DR MIHAL MARČOK (1945-2013). Sa zahvalnošću žitelji Kisača“.

Utvrđivanju navedenog Predloga prethodilo je razmatranje mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, a povodom podnete Inicijative Branka Predojevića i Miloša Prodanovića iz Kisača za postavljanje spomen-ploče dr Mihalu Marčoku.

Dr Mihal Marčok je bio lekar, specijalista opšte medicine, koji je posle svog rada u Domu zdravlja u Bačkom Petrovcu i Domu zdravlja u Bačkoj Palanci, 1975. godine došao da radi u Dom zdravlja Novi Sad – Dispanzer Kisač, gde od 1994. godine vrši funkciju upravnika ovog dispanzera. Pola svog radnog veka predano i savesno je lečio žitelje Kisača. Ljubav prema profesiji koju je izabrao najbolje se ogleda u tome da je učestvovao više puta kao deo lekarske ekipe u zbrinjavanju ranjenih, raseljenih žrtava rata sa prostora bivše Jogoslavije, a na predlog Crvenog krsta Srbije učestvovao je i u zdravstvenoj zaštiti policijskog korpusa iz Novog Sada u Kosovskoj Mitrovici.