Članovi Saveta za kulturu i informisanje prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču u uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke, zadatak Odbora je da sprovede Odluku o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču. Prema Predlogu, Odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupštine Grada Novog Sada, dok će stručne poslove za potrebe Odbora obavljati Gradska uprava za kulturu.

Prihvaćeni Predlog naći će se pred odbornicama i odbornicima na narednoj sednici gradskog parlamenta.